Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Allantoin (Psoriasis)

Allantoin er en mykgjører kjent for å forbedre tørr og flassende hud, og som øker hudens barrierefunksjon. I tillegg har allantion en keratolytisk effekt, som vil si at vanninnholdet mellom hudcellene økes. Dette legger til rette for peeling av de fortykkede hudlag som ofte sees ved plakkpsoriasis.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: D

HelloSkin’s eksperter har vært ute av stand til å finne vitenskapelig informasjon eller kliniske undersøkelser vedrørende bruk av allantoin hos mennesker med psoriasis. Imidertid har en studie vist at allantion kan øke sårheling og reetablere normal hud ved lesjoner1.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1Acta Cir. Bras. 2010