Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Azelaic Acid (Akne)

Azelainsyre tilhører en gruppe av stoffer kalt dikarboksylsyrer. Azelainsyre menes å reduserer akne ved å forebygge de grunnleggende årsakene til urenheter; inflammasjon, overvekst av bakterien Propionibacterium acnes og tilstoppelse av porer. I tillegg reduserer azelainsyre produksjonen av keratin, en naturlig substans som tetter porer og dermed medfører urenheter1.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: A

Azelainsyres anti-inflammatoriske effekt har blitt demonstrert hos mennesker med akne vularis, hvor bruk av en gel inneholdende 15 % azelainsyre reduserte antal kviser i ansiktet2. Denne effekten kan skyldes nedregulering av molekyler involvert i den inflammatoriske prosessen (for eksempel cytokinene IL-1β og IL-6) som finner sted i huden ved akne3.

Flere studier har undersøkt azelainsyres anti-bakterielle egenskaper, som viser at 20 % azelainsyre effektivt kan redusere mengden av hudbakterier tilstede ved akne1. Dessuten er det vist at azelainsyre virker forebyggende på tilstoppede porer og hudormer hos mennesker med mild til moderat akne. En studie rapporterte at 20 % azelainsyre forbedret akne og reduserte antal hudormer etter 45 dagers behandling4.

Da det finnes flere årsaker til akne (inflammasjon, overvekst av bakterien Propionibacterium Acnes, opphopning av keratin og tilstopping av porer) og et aktivt virkestoff som regel ikke er rettet mot alle disse mekanismene på samme tid, kan det lønne seg å kombinere azelainsyre sammen med andre aktive ingredienser som benzoylperoksid for å oppnå maks effekt5.

Endelig har en studie vist at azelainsyre kan hjelpe med å redusere post-akne hyperpigmentering (mørkfarging av huden etter akne)6. Bruk av en topikal gel med 15% azelainsyre to ganger daglig i 16 uker hos mennesker med mørk hud, som man vet har førhøyet risiko for å utvikle post-inflammatorisk hyperpigmentering, er vist å redusere hyperpigmenteringen markant. Mekanismen bak denne effekten skyldes mest sannsynlig azelainsyrens hemmende virkning på melaninproduksjonen, som er det naturlige pigmentet i huden7.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1Skin Pharmacol Physiol. 2014

2J Drugs Dermatol. 2008

3Exp Dermatol. 2010

4Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2007

5J Am Acad Dermatol. 2000

6J Drugs Dermatol. 2011

7Arch Dermatol Res. 1990