Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Coal Tar (Eksem)

Kulltjære er en tykk sort væske som lages ved å varme kull i veldig høye temperaturer under anaerobe forhold. Kulltjære har en lang historie som en topikal behandling for en rekke hudlidelser, inkludert psoriasis. Kulltjære finnes i forskjellige konsentrasjoner og i ulike formuleringer, og inneholder en stort antall forskjellige substanser. Noen av disse menes å ha anti-inflammatoriske egenskaper, noe som kan være hensiktsmessig ved hodebunns- og plakkpsoriasis. Andre foreslåtte fordeler inkluderer en økt felling av døde hudceller fra det øverste hudlaget, som hjelper til med å redusere tykkelsen av plakkene, og nedsettelse av hudcellers veksthastighet, som er usedvanlig høy ved plakkpsoriasis.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: B

En nylig studie sammenlignet effekten av en kulltjærekrem med en hydrokortisonkrem hos mennesker med mild til moderat atopisk eksem. Deltagerne brukte kremene to ganger daglig i fire uker, og resultatene viste at begge behandlingene var like effektive til å lindre symptomene fra deres eksem1. En oversiktsstudie konkluderte med at de fleste studier (21 av 25) som har undersøkt effekten av kulltjære støtter bruk av kulltjæreprodukter ved atopisk eksem (og/eller psoriasis), men også at mengden av evidens er begrenset2. HelloSkin’s eksperter har vært ute av stand til å lokalisere de studiene som ble inkludert i den nevnte oversiktsstudien. Det finnes aktuelt flere pågående studier som forventes å gi mer informasjon på området.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1[Br J Dermatol. 1989

2[J Drugs Dermatol. 2010