Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Coal Tar (Psoriasis)

Kulltjære er en tykk sort væske som lages ved å varme kull i veldig høye temperaturer under anaerobe forhold. Kulltjære har en lang historie som en topikal behandling for en rekke hudlidelser, inkludert psoriasis. Kulltjære finnes i forskjellige konsentrasjoner og i ulike formuleringer, og inneholder en stort antall forskjellige substanser. Noen av disse menes å ha anti-inflammatoriske egenskaper, noe som kan være hensiktsmessig ved hodebunns- og plakkpsoriasis. Andre foreslåtte fordeler inkluderer en økt felling av døde hudceller fra det øverste hudlaget, som hjelper til med å redusere tykkelsen av plakkene, og nedsettelse av hudcellers veksthastighet, som er usedvanlig høy ved plakkpsoriasis.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: A

I en oversiktsstudie fra 2010 ble det konkludert at de fleste studiene (21 av 25) støtter anvendelse av kulltjæreprodukter ved psoriasis, men at mengden av evidens er begrenset1. Det finnes aktuelt flere pågående studier som forventes å gi mer informasjon på området. I en studie ble en krem med 5 % kulltjære anvendt tre ganger dagligt i 12 uker av mennesker med psoriasis, 27 % av pasientene oppnådde remisjon eller signifikant bedring2.

Det er viktig å fremheve at behandling med 5 % kulltjærekrem resulterte i bivirkninger med mild til moderat karakter.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1J Drugs Dermatol. 2010

2J Dermatolog Treat. 2004