Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Dead Sea Salt/Mud (Psoriasis)

Dødehavet har lenge vært en pilegrimsdestinasjon for mennesker med hudlidelser som blant annet psoriasis. Den ganglige effekten av Dødehavet tilskrives i hovedsak vannets høye innhold av mineraler. Vannet i Dødehavet er rikt på mineraler som magnesium, natrium, kalsium, kalium, klor og bromid osv. Selv om andre hav også inneholder disse mineralene er ikke konsentrasjonene på langt nær så høye som i Dødehavet.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: A

Vannet har fuktighetsgivende egenskaper, især på grunn av den høye konsentrasjonen av magnesium, som hjelper huden med å bevare fukten1. Effekten av daglige bad på 20 minutter med oppløst salt fra Dødehavet, ble sammenlignet med vanlig salt hos 30 pasienter med alvorlig psoriasis2. Studien viste at begge behandlinger reduserte alvorlighetsgraden av psoriasis, men at effekten var størst ved bruk av salt fra Dødehavet. Dette saltet ga dessuten mildere symptomer en måned etter avsluttet behandling.

Andre studier har vist at kombinasjonen av balneoterapi (behandling av sykdommer med bad) med salt fra Dødehavet og fototerapi (eksponering for UVB) er meget gunstig ved behandling av psoriasislesjoner3. En av studiene pekte på fototerapien som den viktigste faktoren for den gode effekten, men fant også at balneoterapi med salt fra Dødehavet var en selvstendig positiv faktor4. En studie har dessuten sett på hudbiopsier hentet fra mennesker med moderat til alvorlig plakkpsoriasis, både før og etter behandling med fototerapi og balneoterapi med vann fra Dødehavet. Funnene viste en betydelig reduksjon av antall aktiverte T-lymfocytter i de øverste hudlagene (mer enn 90% reduksjon av CD3 og CD25 celler) og i dermis (69.4% reduksjon av CD3 og 77.4% reduksjon av CD25 celler)5.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2011

2Isr Med Assoc J. 2001

3Semin Arthritis Rheum. 2012

4Isr Med Assoc J. 2000

5J Am Acad Dermatol. 2003