Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Dimethicone (Eksem)

Dimetikon er en silikon-basert polymer, og er på grunn av dens gunstige egenskaper en av de mest brukte ingrediensene i produkter til personlig pleie. Blant disse egenskapene er evnen til å tilføre fuktighet, ved å minske fordampningen av vann fra hudoverflaten. Dimetikon er dessuten kjent for utjevne fine linjer og rynker i ansiktet. Dimetikon blir derfor ofte brukt i sminke-primers og anti-aging kremer.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: B

En del studier har vist at dimetikon kan være nyttig i behandlingen av eksem. En studie viste at daglig applikasjon av et skum inneholdende dimetikon og glyserin i fire uker, reduserte alvorligheten av sykdommen (rødme, flassing, sprukken hud og kløe) hos mennesker med håndeksem (arbeidsrelatert)1. Deltakerne i studien kunne fortsette i den normale jobben deres, og omkring halvparten rapporterte om et minsket bruk av topikale kortikosteroider. En annen studie sammenlignet den beskyttende effekten av to kremer, én med dimetikon og én uten, hos friske forsøkspersoner2. Forsøkspersonene fikk påsmurt en av kremene på underarmen, og fikk deretter påført natriumlaurylsulfat for å irritere huden. Resultatene viste at en krem inneholdende dimetikon reduserte vanntapet fra hudoverflaten sammenlignet med kontrollkremen.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1Am J Contact Dermat. 2000

2Skin Res Technol. 2000