Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Glycerin (Eksem)

Glyserin (også kalt Glyserol) i fuktighetskremer er som regel utvunnet av vegetabilsk fett. Glyserin finnes naturlig i huden hvor det hjelper med å tiltrekke og bevare fukt fra de dypere hudlagene, og på denne måten hydrere og mykgjøre huden1. Glyserin brukes i stort omfang i topikale produkter. Man har funnet at applikasjon av glyserin etter en indusert kjemisk irritasjon støtter hudens heling. Mekanismen bak dette er at glyserin umiddelbart øker hudens evne til å bevare fuktigheten, som fremmer helbredelse av hudbarrieren3.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: A

Ved hudlidelser som gir tørr hud, inkludert atopisk dermatit (atopisk eksem), er vanntap fra de øverste hudlagene koblet til redusert funksjon av hudbarrieren, noe som kan forverre symptomene2.

I en nylig studie på voksne med mild til moderat atopisk dermatit, fant man at applikasjon av en glyserinkrem (20%) to ganger daglig i fire uker ga økt hydrering av de øverste hudlagene, og gjenopprettet hudbarrierens funksjon (sammenlignet med en glyserinfri kontrollkrem)3.

Forbedringen over tid av rødme og alvorlighetsgrad var like stor i begge grupper, som illustrerer hvor viktig det er å bruke mykgjørere ved eksem. I en annen studie undersøkte man effekten av en mykgjører med glyserin (15%) og paraffin (10%) sammenlignet med en kontrollkrem uten disse ingrediensene, hos barn i aldersgruppen 2-6 år. Førstnevnte krem økte hydreringen, og reduserte tørrhet og alvorlighetsgraden av eksem, når den ble påført to ganger daglig i fire uker4.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1Dermatol Ther. 2004

2Am J Clin Dermatol. 2003

3Skin Pharmacol Physiol. 2008

4J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014