Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Glycerin (Psoriasis)

Glyserin (også kalt Glyserol) i fuktighetskremer er som regel utvunnet av vegetabilsk fett. Glyserin finnes naturlig i huden hvor det hjelper med å tiltrekke og bevare fukt fra de dypere hudlagene, og på denne måten hydrere og mykgjøre huden1. Glyserin brukes i stort omfang i topikale produkter. Man har funnet at applikasjon av glyserin etter en indusert kjemisk irritasjon støtter hudens heling. Mekanismen bak dette er at glyserin umiddelbart øker hudens evne til å bevare fuktigheten, som fremmer helbredelse av hudbarrieren3.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: B

HelloSkin’s eksperter har vært ute av stand til å finne vitenskapelig data eller kliniske forsøk vedrørende bruk av glyserin hos mennesker med psoriasis. Ved hudtilstander som gir tørr hud, inkludert psoriasis, er vanntap fra det øverste hudlaget koblet til redusert funksjon av hudbarrieren, noe som kan forverre symptomene2. Opprettholdelse av hudens fuktbalanse og elastisitet i de øverste hudlagene har blitt vist å involvere spesifikke vannkanaler som transporterer vann og glyserin inne i og i mellom hudcellene4. Hos genetisk modifiserte mus uten disse spesifikke vannkanalene fant man at huden var mindre elastisk og med redusert hydreringsgrad, noe som ble korrigert etter topikal eller systemisk applikasjon av glyserin4. Disse funnene poengterer hvor viktige disse vannkanalene samt glyserin er for hudens helse.

Et relevant funn er at disse vannkanalene er feilplasserte i cellene i psoriasislesjoner, som gjør at de ikke kan transportere vann og glyserin i tilstrekkelig grad5. Det er derfor sannsynlig at transporten igjennom disse kanalene er kompromittert i keratinocytter (en spesifikk hudcelletype) i psoriasisplakk, resulterende i tørr hud6.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1Dermatol Ther. 2004

2Am J Clin Dermatol. 2003

3Arch Dermatol Res. 2010

4Proc Natl Acad Sci U S A. 2003

5Arch Dermatol Res. 2011

6J Clin Aesthet Dermatol. 2012