Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Hyaluronic Acid (Eksem)

Hyaluronsyre er en viktig komponent i den ekstracellulære matriks i de fleste typer bindevev1. Spesielt i huden finnes hyaluronsyre i store mengder, hvor det har en beskyttende, strukturdannende og støtabsorberende rolle2. En voksen kropp inneholder omkring 15 gram hyaluronsyre, hvorav ca. halvparten finnes i huden. Hyaluronsyre har en betydelig evne til å binde vann; et gram hyaluronsyre kan faktisk binde opp til 6 liter vann.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: A

Noen studier har vist fordeler ved bruk av en fuktighetskrem med hyaluronsyre hos mennesker med atopisk dermatit. I en studie ble voksne forsøkspersoner bedt om å påføre enten en testkrem med hyaluronsyre eller en kontrollkrem tre ganger daglig i 50 dager3. Resultatene viste at testkremen var mer effektiv til å forbedre alvorlighetsgraden hos mennesker med mild til moderat atopisk dermatit.

I en annen studie ble den samme testkremen testet på småbarn og større barn med mild til moderat atopisk dermatit. Etter applikasjon tre ganger daglig i 22 dager så man at testkremen var mer effektiv til å forbedre alvorlighetsgrad og til å redusere symptomer som kløe4. Deltakerne benyttet ingen andre behandlingsmetoder under forsøksperioden.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005

2Clin Cosmet Investig Dermatol. 2013

3J Drugs Dermatol. 2006

4J Pediatr. 2008