Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Hyaluronic Acid (Tørr hud)

Hyaluronsyre er en viktig komponent i den ekstracellulære matriks i de fleste typer bindevev1. Spesielt i huden finnes hyaluronsyre i store mengder, hvor det har en beskyttende, strukturdannende og støtabsorberende rolle2. En voksen kropp inneholder omkring 15 gram hyaluronsyre, hvorav ca. halvparten finnes i huden. Hyaluronsyre har en betydelig evne til å binde vann; et gram hyaluronsyre kan faktisk binde opp til 6 liter vann.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: C

Hyaluronsyre finnes i overhuden (Epidermis, de øverste hudlagene) og i lærhuden (Dermis, de dypere hudlagene). Faktisk er hyaluronsyre hovedsubstansen i dermis grunnet dets viskoelastiske egenskaper3. Hyaluronsyre brukes ofte som en fuktighetsgivende agent fordi substansens evne til binde vann er så høy4.

HelloSkin’s eksperter har vært ute av stand til å finne vitenskapelig data eller kliniske forsøk vedrørende bruk av hyaluronsyre hos mennesker med tørr hud (xerosis). Ikke desto mindre er hyaluronsyre vist å bidra til heling av skader i huden og sårheling5, som kan gagne patienter med ekstremt tørr hud da dette ofte fører til sår og rifter i huden.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1Dermatol Ther. 2006

2J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005

3J Drugs Dermatol. 2010

4Clin Cosmet Investig Dermatol. 2013.

5Wound Repair Regen. 1999