Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Lactic Acid (Eksem)

Laktat, også kaldt melkesyre, er en organisk syre som finnes naturlig i huden. Laktat har blant annet evnen til å tiltrekke og binde vann, og er et av hudens naturlige fuktighetsgivende faktorer. Dette bidrar til å holde de øverste hudlagene hydrerte, som er viktig for opprettholdelse av hudbarrierefunksjonen1.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: B

HelloSkin’s eksperter har vært ute av stand til å finne vitenskapelig data eller kliniske forsøk vedrørende bruk av laktat hos mennesker med eksem. Studier har imidlertid vist at nivået av naturlige fuktighetsgivende faktorer er lavere i hud med eksem enn i sunn hud1.

En nylig studie sammenlignet bruk av en fuktighetskrem med 12% laktat, en med 5% laktat og en uten laktat i 21 dager. De initiale resultatene viste at alle tre kremene var like effektive til å behandle tørr hud hos mennesker med moderat til alvorlig tørr hud (xerosis). Når huden ble undersøkt to uker etter opphør av behandlingen så man derimot at forsøksgruppen som hadde brukt kremen med 12 % hadde bedre resultater enn de andre gruppene3.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1[J Dermatol Sci. 2012

2[Practical Dermatology 36-40, July 2012].

3[Arch Dermatol. 1983