Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Lactic Acid (Psoriasis)

Laktat, også kaldt melkesyre, er en organisk syre som finnes naturlig i huden. Laktat har blant annet evnen til å tiltrekke og binde vann, og er et av hudens naturlige fuktighetsgivende faktorer. Dette bidrar til å holde de øverste hudlagene hydrerte, som er viktig for opprettholdelse av hudbarrierefunksjonen1.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: C

Det er vist at nivået av naturlige fuktighetsgivende faktorer er redusert i psoriasislesjoner og i hud med eksem sammenlignet med frisk hud2,3. Laktat i høye konsentrasjoner kan bidra til å løsne skjell i huden, som etterfølgende kan fjernes. Den nøyaktige mekanismen bak dette er ikke fullstendig kartlagt, men man mener at det delvis skyldes en oppløsning av de komponentene som holder cellene sammen1.

HelloSkin’s eksperter har vært ute av stand til å finne vitenskapelig data eller kliniske forsøk vedrørende bruk av laktat hos mennesker med tørr psoriasis. Ikke desto mindre har en studie med frivillige forsøkspersoner funnet at skaden etter bruk av binyrebarkhormon i høye konsentrasjoner i 3-4 uker på underarmen reduseres ved topikal applikasjon av 12% ammoniumlaktat4.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1[Practical Dermatology 36-40, July 2012]

2J Dermatol. 2014

3J Dermatol Sci. 2012

4J Am Acad Dermatol. 1992