Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Lanolin (Eksem)

Lanolin er gunstig ved tørr hud og psoriasis, da det former en ugjennomtrengelig hinne over huden som begrenser vanntapet igjennom hudoverflaten. Lanolin er det eneste animalske fettet som regelmessig brukes i mykgjørere, og utvinnes fra saueull. Grunnet rapporterte tilfeller av kontakteksem ved bruk av vanlig lanolin, spesielt hos mennesker med eksem, har man utviklet en ny type hypoallergen lanolin, kalt Medilan.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: B

HelloSkin’s eksperter har ikke klart å finne vitenskapelig data vedrørende bruk av lanolin hos mennesker med eksem. Imidlertid har en studie vist at en blanding av olivenolje (70%) og lanolin (30%) er mer effektiv til behandling av dermatit hos premature nyfødte enn en vann-i-olje mykgjører2. Behandlingsvarigheten i studien var fire uker og behandlingene ble påført en gang daglig. I en annen studie ble ren lanolin påført to ganger daglig i fire uker, og man fant at denne behandlingen var effektiv til å behandle moderat til alvorlig tørr hud på føttene3.

En viktig bemerkning er at lanolin kan forårsake kontaktallergi, og man mener at innholdstoffet acetylert lanolinalkohol er den hovedårsaken til dette. Imidtlertid er det utviklet nye metoder til fremstilling av lanolin med større renhet, som har redusert risikoen for kontaktallergi betydelig4.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1[Principles of Skin Care, 2010, R Penzer]

2[Pediatr Dermatol. 2008

3[Cutis. 2003

4[Br J Nurs. 2000