Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Lanolin (Tørr hud)

Lanolin er gunstig ved tørr hud og psoriasis, da det former en ugjennomtrengelig hinne over huden som begrenser vanntapet igjennom hudoverflaten. Lanolin er det eneste animalske fettet som regelmessig brukes i mykgjørere, og utvinnes fra saueull. Grunnet rapporterte tilfeller av kontakteksem ved bruk av vanlig lanolin, spesielt hos mennesker med eksem, har man utviklet en ny type hypoallergen lanolin, kalt Medilan.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: B

Lanolin danner en ugjennomtrengelig hinne på huden og begrenser dermed vanntapet fra hudoverflaten. I en studie som undersøkte behandling av tørr hud på føtter, ble behandling med ren lanolin to ganger daglig i fire uke vist å være effektivt1. En annen mulig mekaniske bak lanolins fuktighetsgivende egenskaper er at lanolin spontant danner emulsjoner med vann mellom cellene i de øverste hudlagene, og skaper på den måten et ekstra vannreservoar2.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1Cutis. 2003

2E. W. Clark , I. Steel, 1993