Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Staphefekt (Eksem)

Staphefekt er en antibakteriell forbindelse. Det ble opprinnelig isolert fra en bakteriofag, som er et type virus som har bakterier som vert. Staphefekt er rettet spesifikt mot og dreper bakterien Staphylococcus aureus, som ofte er overrepresentert i hudområdene med eksem1.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: C

I en kasusstudie ble en pasient med nummulært eksem behandlet med Staphefekt og binyrebarkhormon, og rapporterte at denne kombinasjonsbehandlingen forbedret superinfeksjonen med S. aureus2. En klinisk studie undersøker aktuelt om denne kombinasjonsbehandlingen kan redusere behovet for binyrebarkhormon hos pasienter med mild til moderat atopisk dermatit3. Når resultatene av denne studien foreligger vil de bli gjort tilgjengelige på HelloSkin’s hjemmesider.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1J Invest Dermatol. 2017

2Case Rep Dermatol. 2017

3Trials. 2017