Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Staphefekt (Psoriasis)

Staphefekt™, utviklet av Micreos, er verdens første bakteriedrepende enzym (kjent som endolysiner) godkjent til bruk på intakt hud hos mennesker. Staphefekt er rettet spesifikt mot bakterien Staphylococcus aureus, inkludert antibiotikaresistente bakterier som MRSA. Endolysiner stammer fra bakteriofager (virus som har bakterier som vert), bakteriens naturlige fiende. Både bakterier og bakteriofager har eksistert i flere milliarder år. Endolysinet i Staphefekt demonstrerer to øvrige nyttige egenskaper til bekjempelse av bakterielle infeksjoner; raskt og effektivt drap av bakterier og meget liten sjanse for utvikling av resistens.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: D

HelloSkin’s eksperter har vært ute av stand til å finne kliniske forsøk vedrørende effekten av Staphefekt hos mennesker med psoriasis. Hudfloraen hos mennesket inneholder milliarder av bakterier, hvor langt hovedparten av disse beskytter huden vår og er nødvendig for opprettholdelse av en sunn hudbalanse. Forstyrrelser i denne balansen på grunn av et svekket immunsystem eller hudskade kan derfor forverre eller føre til hudlidelser som psoriasis1.

Staphefekt SA.100 er et endolysin som spesifikt er rettet mot Staphylococcus aureus. I motsetning til antibiotika dreper Staphefekt kun S. aureus, mens gunstige bakterier som S. epidermis skånes. Da Staphefekt er rettet spesifikt mot essensielle deler av celleveggen til S. aureus har man ikke observert, og forventer ikke å se, utvikling av resistens.

Som en aktiv ingrediens i fuktighetskremer er Staphefekt egnet for langsiktig daglig bruk som en suppresjonsterapi av S. aureus i huden. Blant de velkjente symptomene ved psoriasis er tørr hud og kløe, som ofte gir stort ubehag. Disse symptomene kan dessuten resultere i nedsatt funksjon av hudbarrieren som øker risikoen for hudinfeksjoner. Det kausale forholdet mellom kolonisering med S. aureus og inflammasjon i hudlesjoner har ikke blitt oppklart, men nylige studier tyder på at kolonisering med S. aureus er den primære årsaken, og ikke den sekundære etter mekanisk skade på huden eller et insuffisient immunsystem mot S. aureus2.

Selv om det ikke har blitt utført kliniske studier på effekten av Staphefekt hos pasienter med psoriasis, har forsøk vedrørende effekten av Staphefekt hos pasienter med atopisk dermatit vist lovende resultater. Studien viste en reduksjon på 60% av både MRRS og MRSA, to antibiotikaresistente varianter av S. aures, innenfor 60 minutter etter inkubering med 30 mikrogram/mL Staphefekt SA.100. Dessuten så man at ingen av de 4 kontrollbakteriene som finnes naturlig i sunn hud ble påvirket av Spaphefekt, som viser at endolysinet virker spesifikt på S. aureus3.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1J Am Acad Dermatol. 2009

2Genome Res. 2012

3ECCMID 2014