Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Zinc (Akne)

Sink er et mineral som har blitt brukt terapeutisk i mange år. Når sink påføres huden danner det en beskyttende barriere, stimulerer sårheling, og menes å besitte antiinflammatoriske og beroligende egenskaper, som er gunstig ved inflammatoriske hudsykdommer som akne. Sink utfører en rekke viktige biologiske funksjoner. 50 % av kroppens sinkinnhold finnes i skjelettet, mens ca 6% finnes i huden.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: B

Sink som monoterapi (behandling uten kombinasjon med andre virksomme stoffer eller legemidler) har kun blitt undersøkt i noen få studier, og uten overbevisende resultater1. Derimot har flere studier foreslått at sink som en tilleggsbehandling kan spille en viktig rolle i behandlingen av akne. For eksempel har en randomisert, dobbelt-blindet studie vist at 12 ukers behandling med sink og 4% erythromycin (en antibiotika som typisk brukes i aknebehandling) er mer effektiv til å redusere alvorlighetsgraden av akne, enn 2% erythromycin-behandling alene2.

Bakterien Propionibacterium Acnes induserer dannelsen av hudormer ved å stimulere visse vekstfaktorer i hudcellene (IGF-1/ IGF-1R). Man mener at sink kan nedregulere denne prosessen3, som kan gjøre sink til et fristende valg ved aknebehandling.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1Dermatol Res Pract. 2014

2Br J Dermatol. 1989

3J Invest Dermatol. 2011