Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Zinc (Eksem)

Sink er et essensielt næringsstoff som utfører en rekke viktige biologiske funksjoner. 50 % av kroppens sink-innhold finnes i skelettet, mens ca 6% finnes i huden. Sink er et mineral som har blitt brukt terapeutisk i mange år. Når sink påføres huden danner det en beskyttende barriere, stimulerer sårheling, og menes å besitte antiinflammatoriske og beroligende egenskaper.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: A

En studie har undersøkt effekten av en kombinasjonsbehandling med 2.5% sinksulfat sammen med binyrebarkhormon, sammenlignet med binyrebark som monoterapi, hos pasienter med kronisk håndeksem. Studien fant at kombinasjonsbehandlingen var mer effektiv til å redusere rødme, flass og kløe enn monoterapien2. I tillegg så man at kombinasjonsbehandlingen ga færre tilbakefall i ukene etter behandlingsopphøret.

Det er vist at applikasjon med en sinkoksidsalve to ganger daglig i 21 dager effektivt lindrer inflammasjon forårsaket av friksjon mellom to hudområder (intertrigo)3. Sink er også effektiv ved andre hudtilstander, som for eksempel bleieutslett.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1Dermatol Res Pract. 2014

2J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008

3Br J Nurs. 2012