Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Zinc (Tørr hud)

Sink er et essensielt næringsstoff som utfører en rekke viktige biologiske funksjoner. 50 % av kroppens sink-innhold finnes i skelettet, mens ca 6% finnes i huden. Sink er et mineral som har blitt brukt terapeutisk i mange år. Når sink påføres huden danner det en beskyttende barriere, stimulerer sårheling, og menes å besitte antiinflammatoriske og beroligende egenskaper.

Hva sier vitenskapen?

Beviskategori: A

HelloSkin’s eksperter har vært ute av stand til å finne vitenskapelig data eller kliniske forsøk vedrørende bruk av sink hos mennesker med tørr hud (xerosis), men det er vist at sink er gunstig ved andre nært relaterte hudtilstander.

Hos pasienter med mild til moderat psoriasis ble effekten av en mykgjører med 0.25% sink pyrithione sammenlignet med en mykgjører uten sink i en 3-måneders periode. Begge mykgjørerne førte til en forbedring, men mykgjøreren med sink var mer effektiv enn kontrollen1. Man har funnet at applikasjon med en sinkoksidsalve to ganger daglig i 21 dager effektivt lindrer inflammasjon forårsaket av friksjon mellom to hudområder2.

Konsentrasjonen av en ingrediens er viktig for ingrediensens effekt, og produkter som inneholder den samme ingrediensen har derfor ikke nødvendigvis den samme effekten som beskrives i de ovennevnte studiene.

Oppdatert: juli, 2017

References

1Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2011

2Br J Nurs. 2012