Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Vaskeprodukter til tørr hud

Når man har tørr hud er det hensiktsmessig å rense og vaske huden jevnlig for å unngå at irritanter som skitt og bakterier ikke oppholder seg for lenge på huden og trenger ned i hudens dypere lag. Dette kan nemlig føre til unødig irritasjon og inflammasjon i huden, og skyldes at tørr hud har nedsatt barrierefunksjon.