Prøv hudpleje skabt til dig og din huds behov

Vår vitenskapelige tilnærming

Hos HelloSkin har vi den holdningen at åpenhet, viten og veiledning er avgjørende for hudens helse. Vi vet at for mange er bruk av fuktighetskrem viktig for å holde huden sunn, og for å hjelpe med å kontrollere noen av de symptomene som er forbundet med et hudproblem. Men vi vet også at det kan være vanskelig å finne ut av hva man skal velge å bruke.

For å få det beste resultatet skal fuktighetskremer brukes ofte og i rikelige mengder. Nettopp derfor er det viktig å unngå produkter med problematiske innholdsstoffer. Samtidig er det også godt å sette seg inn i hvordan spesifikke innholdsstoffer faktisk kan ha en positiv effekt, og understøtte hudens helse.

I dag er det utallige hudpleieprodukter å velge mellom, og det kan være vanskelig å finne ut av hva som passer best til deg og din hud. Det kan være frustrerende, og kan resultere i at man unnlater å bruke fuktighetskremer og derfor ikke får passet på huden sin ordentlig.

Vi er fast bestemte på å endre dette. Med vår vitenskapelige tilgang ønsker vi å gjøre det lettere for deg å gjennomskue produktene, og gjøre deg bedre rustet så du selv kan velge den kombinasjonen av produkter som passer best til deg og huden din.

Hos HelloSkin finner du produkter fra en lang rekke forskjellige produsenter, som alle har én ting til felles: De er blitt grundig undersøkt og funnet egnede til bruk av mennesker med en eller flere av de hudproblemene vi fokuserer på i HelloSkin. Og så sørger vårt Medical & Science Team naturligvis for at de ikke inneholder uønsket kjemi så du trygt kan bruke dem.

Les mer om våre medisinske eksperter her.

Hvordan er prosessen vår?

Step 1: Den innledende screeningen - “Risikovurderingen”

  • Alle produktene du finner hos HelloSkin blir innledningsvis screenet for å identifisere eventuelle uønskede kjemikalier, kjemikalier som kan ha betydning for helsen din generelt, men spesielt ha betydning for huden din. Disse omfatter primært parfymestoffer, konserveringsmidler og innholdsstoffer som mistenkes for å være hormonforstyrrende. Alle ingrediensene i ingredienslisten vurderes.
  • Vi har en omfattende database over problematiske stoffer - en "negativ liste" - basert på informasjon publisert i vitenskapelig litteratur og på flere relevante organisasjoner, herunder The Scientific Committee on Consumer Safety i EU. Som utgangspunkt vurderer vi alle produkter basert på om de inneholder spesifikke kjemikalier eller ei.

Step 2: Produktenes egnethet til mennesker med forskjellige typer hudproblemer

  • Hos HelloSkin vet vi at mennesker er forskjellige, og at noen har en hud som er mer følsom overfor visse ingredienser enn andre. Hvis et produkt kommer igjennom den innledende screeningen, vurderes etterfølgende produktets egnethet til personer med forskjellige hudproblemer. Dette gjøres på bakgrunn av en rekke særlige kriterier. Disse omfatter bl.a. en vurdering av almindelig forekommende innholdsstoffers egnethed til bruk av mennesker med atopisk dermatitis og psoriasis - utviklet av et ekspertpanel av hudleger.
  • Alle produkter vurderes i forhold til deres innhold av ingredienser som kan være problematiske for noen. F.eks. mener vi at parfymestoffer ikke er egnede til mennesker med sensitiv hud, som atopisk dermatitis, eller til barn. Spesielt fordi anbefalingen er å bruke fuktighetskrem ofte og i store mengder. Dette er naturligvis upassende, hvis et produkt inneholder ingredienser som man vet er allergifremkallende. Når du bruker vår “produkt finner” på hjemmesiden, sørger vi for at du kun ser produkter som passer til aldersgruppen din og de symptomene som er forbundet med ditt spesifikke hudproblem. Som et eksempel; hvis du har eksem og sprukken hud vil du ikke bli foreslått produkter med et høyt innhold av urea, hovedsakelig fordi det er en risiko for at dette kan gi en sviende eller brennende følelse.

Step 3: Finnes det noen vitenskapelig dokumentasjon for at produktet kan gagne meg og min hud?

  • Det er ikke lett å finne rundt i alle de forskjellige hudpleieproduktene eller de egenskapene produsentene fremhever at de har. Hos HelloSkin bestreber vi oss på å gjøre dette lettere for deg.
  • Hver gang vi velger å føre et nytt produkt, er det en fast del av prosedyren vår å undersøke om det foreligger vitenskapelig dokumentasjon for at produktet er blitt undersøkt hos mennesker med relevante hudproblemer. Dette fremgår under den Vitenskapelige Dokumentasjon på hjemmesiden. Samme fremgang har vi også for en rekke av de viktige innholdsstoffene. Dette gjør vi for å hjelpe mennesker som lever med forskjellige hudproblemer til å ta beslutninger omkring hudpleien dere - på et bedre informert grunnlag.
  • Den Vitenskapelige Dokumentasjon som fremgår på hver produktside er på den måten en samlet redegjørelse basert på de undersøkelsene som er blitt publisert i vitenskapelige artikler, etter at de har blitt bedømt og godkjent av andre forskere. Disse er primært identifisert via søk på den omfattende databasen PubMed, som inneholder referanser til mer enn 20 millioner biomedisinske og naturvitenskapelige artikler. Vi søker hovedsakelig etter vitenskapelig dokumentasjon for den direkte betydningen av å bruke et produkt (eller viktige ingredienser) blant mennesker med forskjellige hudproblemer. Men vi søker også på informasjon som kan belyse en mulig effekt som en “tilleggsbehandling” til desiderte behandlinger, med f.eks. binyrebarkhormon, UV-lys eller annet.
  • På samme måte søker vi også i databaser over kliniske forsøk; https://clinicaltrials.gov/ (verdens største database over kliniske forsøk, som omfatter mer enn 170 land verden over) og i https://www.clinicaltrialsregister.eu/ (EU), for å se om det er relevante undersøkelser på vei som kan belyse dette ytterligere i den nærliggende framtid.
  • I de tilfellene hvor en produsent refererer til et klinisk eller vitenskapelig studie hvor anvendelse av et spesifikt produkt har blitt undersøkt, tar vi kun dette i betraktning hvis vi har kunnet finne den originale publikasjonen via de vitenskapelige databasene.